e3 - ATECA / LUKAS

záchranárska a priemyselná hydraulika
záchranárska a priemyselná hydraulika
záchranárska a priemyselná hydraulika
Prejsť na obsah
 
VYŠŠIA ÚROVEŇ ZÁCHRANNÝCH OPERÁCIÍ S LEPŠOU e3 KONTROLOU
Vrcholom našej série záchranných zariadení e³ je inteligentný informačný panel, ktorý umožňuje priamu interakciu medzi používateľom a zariadením. Vďaka rôznym indikátorom výkonu na paneli získate počas prevádzky väčšiu kontrolu. Vďaka tomu sú záchranné operácie múdrejšie, bezpečnejšie a efektívnejšie.

FUNKCIE INFORMAČNÉHO PANELA

SLANÁ VODA
S modrou batériou LUKAS e3 už záchranné operácie v slanej vode v hĺbkach 3 m až 60 minút nie sú problémom. Na informačnom paneli sa rozsvieti ikona slanej vody, ktorá potvrdzuje, že je vložená batéria kompatibilná so slanou vodou.

NAPÁJANIE
Stupnica indikátora napájania zobrazuje rozsah tlaku, v ktorom náradie pracuje počas používania, a poskytuje informácie o zostávajúcich zdrojoch energie.

UPOZORNENIE NA PREVRÁTENIE
Ak záchranný nástroj zistí neprimeranúzmenu uhla oproti smeru strihu, napr. v dôsledku nesprávneho použitia nástroja, sa farba modro osvetleného tlačidla zapnutia/vypnutia zmení na červenú, čo užívateľa informuje, aby znovu nastavil uhol a správne zaobchádzal so záchranným nástrojom. Užívateľ teraz môže premiestniť záchranný nástroj - predíde sa tak nebezpečnej situácii a v dôsledku toho bude pracovať nielen efektívnejšie, ale bude chrániť aj obeť a seba.

TEPLOTA
Indikátor teploty upozorňuje užívateľa na riziko prehriatia nástroja.

TURBO
Aby séria e3 pracovala ešte rýchlejšie, má režim turbo, ktorý je možné ľahko ovládať pomocou hviezdicového ovládača. Užívateľ môže aktivovať režim turbo úplným otočením hviezdicového ovládača doprava. Ikona na informačnom paneli zostane rozsvietená, pokiaľ sa nástroj používa v režime turbo.

KAPACITA
Záchranný nástroj komunikuje so záchrannou batériou LUKAS prostredníctvom vstavaného softvéru a poskytuje používateľovi informácie o zostávajúcej kapacite batérie. Indikátor úrovne nabitia slúži na zjednodušenie monitorovania zostávajúcej kapacity batérie a zaisťuje, že používateľ môže batériu včas vymeniť.

HVIEZDICOVÝ OVLÁDAČ
Keď je hviezdicový ovládač otočený, príslušný smerový indikátor sa rozsvieti, pokiaľ je ovládač otočený v tomto smere. Ukazuje používateľovi v okamihu pracovného kroku, či sa zariadenie práve otvára alebo zatvára.
Návrat na obsah