E2 nabíjačka 12-24 V - ATECA / LUKAS

záchranárska a priemyselná hydraulika
záchranárska a priemyselná hydraulika
záchranárska a priemyselná hydraulika
Prejsť na obsah
ZÁCHRANÁRI > BATÉRIE > E2 SYSTÉM
BATÉRIE  
E2 nabíjačka 12 - 24 V
  • pre eDRAULIC batérie 5 V
  • vstup 12 - 24 V DC
  • výstup 28,8 V / 3 A
  • Ochrana II
  • hmotnosť 0,5 kg
  • LED zobrazenie stavu nabitia batérie
  • LED zobrazenie stavu nabíjačky
Ľavá časť stavového displeja zobrazuje stav nabíjačky:
„Červená, nepretržite svieti“: Napájanie je zapnuté.
„Červená, bliká“: Chyba nabíjačky.

Ľavá oblasť stavového displeja zobrazuje stav aktuálne nabitej batérie.
„Zelená, nepretržite svieti“: Batéria je úplne nabitá.
„Zelená, bliká“: Batéria sa nabíja.
„Červená, nepretržite svieti“: Batéria je chybná.
„Červená, bliká“: Teplota batérie je mimo rozsahu teplôt nabíjania (0 ° C až + 45 ° C). Ihneď po dosiahnutí prípustného teplotného rozsahu sa nabíjačka automaticky prepne do režimu nabíjania.
Návrat na obsah