eWXT zdroj 230 V - ATECA / LUKAS

záchranárska a priemyselná hydraulika
záchranárska a priemyselná hydraulika
záchranárska a priemyselná hydraulika
Prejsť na obsah
ZÁCHRANÁRI > BATÉRIE > eWXT SYSTÉM
BATÉRIE  
eWXT zdroj
externý zdroj 230 V
  • pripojenie eWXT náradia do siete 230 V
  • bez potreby batérie
  • Výstup 25,2 V DC
  • Ochrana IP 67
  • hmotnosť 3,25 kg
Sieťový napájací zdroj eWXT je špeciálny spínaný zdroj, ktorý je možné použiť namiesto batérie náradia. Je to zdroj nízkeho napätia s parametrami zhodnými s parametrami batérie 25,2V. Spínaný zdroj je určený pre výkonné elektrické náradie, ktoré pracuje v prerušovanej prevádzke. Pred pripojením zariadenia k elektrickej sieti je potrebné dodržať údaje o sieťovom napätí a frekvencii na typovom štítku. Po pripojení napájacieho kábla je prístroj pripravený na prevádzku.
Návrat na obsah