eWXT nabíjačka 230 V - ATECA / LUKAS

záchranárska a priemyselná hydraulika
záchranárska a priemyselná hydraulika
záchranárska a priemyselná hydraulika
Prejsť na obsah
ZÁCHRANÁRI > BATÉRIE > eWXT SYSTÉM
BATÉRIE  
eWXT nabíjačka 230 V
  • pre eWXT batérie 5 V a 9 V
  • vstup 230 V / 50 Hz
  • výstup 28,8 V / 4 A
  • Ochrana IP 20
  • hmotnosť 0,75 kg
  • LED zobrazenie stavu nabitia batérie
  • LED zobrazenie stavu nabíjačky
  • stav nabíjačky (pravá časť displeja, poloha A).
  • stav aktuálne nabitej batérie (ľavá časť displeja, poloha B).


Pravá časť stavového displeja zobrazuje stav nabíjačky:
„Červená, nepretržite svieti“: Napájanie je zapnuté.
„Červená, bliká“: Chyba nabíjačky.

Ľavá oblasť stavového displeja zobrazuje stav aktuálne nabitej batérie.
„Zelená, nepretržite svieti“: Batéria je úplne nabitá.
„Zelená, bliká“: Batéria sa nabíja.
„Červená, nepretržite svieti“: Batéria je chybná.
„Červená, bliká“: Teplota batérie je mimo rozsahu teplôt nabíjania (0 ° C až + 45 ° C). Ihneď po dosiahnutí prípustného teplotného rozsahu sa nabíjačka automaticky prepne do režimu nabíjania.
Návrat na obsah